WASTEMAN

 

Bofa er, sammen med partnere fra Polen og Litauen, deltager i det interregionale Wasteman projekt. Projektet har til formål at udvikle bæredygtige løsninger til genanvendelse af husholdningsaffald som led i BRK’s 2032 vision og Bornholms omstilling til cirkulær økonomi. Projektet etablerer bl.a. ”Living Labs” tre steder på Bornholm; Melsted-Gudhjem, Pedersker-Sømarken samt etageboliger i Rønne for at udvikle de bæredygtige affaldsløsninger i samarbejde med de bornholmske borgere og brugere. Dette skal være med til at sikre at de fremtidige affaldsløsninger både bliver funktionelle, økonomiske og attraktive for borgerne.

Tidsramme: Medio 2018 – medio 2021. Primære aktiviteter vil være i 2019 og 2020.

WASTEMAN projektet er støttet af det Interregionale EU programme South Baltic.