WASTEMAN

 

Projekt WASTEMAN skyder det affaldsfrie samfund i gang, når vi fra 2019-2021 udvikler og afprøver prototyper på fremtidens løsninger for sortering af husholdningsaffald i Gudhjem og Pedersker.

BOFA gennemfører i perioden 2019- 2021 EU-projektet Wasteman, der skal udvikle, designe og afprøve muligheder for nye måder at sortere og håndtere husholdningsaffald på Bornholm. Målet er at bidrage til BOFAs 2032 vision om det affaldsfrie samfund, samt konkretisere den i nogle prototyper, der visualiserer en fremtid med mere cirkulær økonomi.

Projektet arbejder med en høj grad af borgerinddragelse, for at forankre de nye affaldsvaner og systemer i et stærkt fællesskab mellem borgere og affaldsselskab. Processen indeholder afprøvning af løsninger i 1:1 skala i såkaldte ”living labs”, der gennemføres i udvalgte forsøgsområder i byerne Gudhjem og Pedersker sommeren 2020. På den måde kan vi se hvordan forskellige tilgange fungerer i praksis, der kan bruges til at kvalificere de fremtidige løsninger der skal gælde hele Bornholm.

Som led i forberedelserne er der i efteråret 2019/vinteren 2020 afholdt en række arrangementer og workshops, hvor lokale borgere har deltaget i udviklingsprocessen i samarbejde med professionelle fagfolk (designere, arkitekter, ingeniører, byplanlæggere, researchere m.fl.).

Designprocessen har bl.a. skabt nye idéer og indsamlet meninger til hvordan miljøstationer i byrummet skal se ud, hvilke typer affald der skal hentes eller forblive ved husstanden samt hvordan affaldet transporteres. Det er muligt at læse en opsamling af forslagene i rapporterne nederst på siden.

Næste skridt af projektet er et tre måneders levende laboratorium med ca. 50 udvalgte forsøgshusstande og Gudhjem og Pedersker, der skal afprøve de nye løsninger i sommeren 2020. Der er stor interesse for at deltage i forsøget, men vi opfordrer stadig interesserede husstande til at kontakte os på e-mail wasteman@bofa.dk hvis man ønsker at medvirke.

Opdatering: Grundet Covid19 er der ikke fastlagt åbningsdatoer for forsøgene i Gudhjem og Pedersker. Følg med her på siden og på Facebook når vi kommer med en nærmere udmelding.

Få inspiration med rapporter og designoplæg fra Projekt Wasteman:

  1. Visionskatalog fra designcamp i Gudhjem
  2. Opsamling på workshop i Gudhjem 7. januar 2020
  3. Idékatalog fra designcamp i Pedersker
  4. Design manual (på engelsk)
  5. Baggrundsnotat fra Gudhjem

Du har også mulighed at tage et kig på den officielle EU-hjemmeside for Wasteman projektet, der gennemføres i samarbejde med regioner i Polen og Litauen:

Pedersker Samlingshus

Idékassen

Hvis du og måske din nabo, familie, ven, kollega eller forening har en idé til at gøre vores testbyer Pedersker og Gudhjem til affaldsfrie zoner, så kontakt os endelig.

 

Med støtte fra EU (Interreg South Baltic + European Regional Development Fund) har Wasteman-teamet arrangeret design-camps’ne, der har til formål at inkludere borgerne i den forandring der skal ske: at etablere bedre affaldsløsninger og at sortere 100%. Vi trækker processen helt ud til alle borgerne og inddrager alle interesserede i affalds-debatten. Kom og vær med hvis du har noget på hjerte.

Skip to content